Εγκαταστάσεις αφαλατωτών

Έχουν μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση τους σε οποιαδήποτε διαμόρφωση του χώρου.

Ψυγεία πλοίων

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη - εγκατάσταση και το service ψυγείων πλοίων.

Παγομηχανές πλοίων

Διαθέτουμε τις καλύτερες παγομηχανές της αγοράς οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου σας.

Αυτοματισμοί αφαλατωτών

Όλα τα κύρια εξαρτήματα φέρουν πιστιποιητικά συμμόρφοσης CE, EN60204 (LOW VOLTAGE DIRECTIVE), EN60945 (ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY) & (ELECTROMAGNETIC FIELDS).